Strona główna


Kalypso jest zintegrowanym systemem zarządzania faktoringiem wspierającym następujące rodzaje produktów:

  • faktoring standardowy
  • faktoring zamówieniowy
  • faktoring eksportowy
  • faktoring odwrotny
  • pożyczki
  • wykup wierzytelności i restrukturyzację finansową z użyciem faktoringu
  • inkaso.
System kompleksowo wspiera zarówno podstawową działalność faktoringową (obsługę umów faktoringowych) oraz towarzyszące procesy jak na przykład: pozyskiwanie i weryfikacja Faktorantów, rozliczenia z Brokerami, obsługa płatności i przelewów bankowych, zarządzanie i generowanie dokumentów, windykacja, księgowość, raportowanie i sprawozdawczość zewnętrzna oraz zarządzanie Pracownikami i strukturą organizacyjną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.